3 Có Và 3 Không


 Theo đạo Phật, bất kỳ làm việc gì, kể cả yêu cũng phải 3 có, 3 không mới thành công. Phải có bi, trí, dũng, phải không tham, sân si, mới có một tình yêu bền vững.

Bi nghĩa là thương yêu. Bi gồm 3 trung: trung thực (ngay thẳng và thành thực, yêu "vì tình, vì nghĩa, không vì đĩa xôi đầy"), trung thành (trước sau như một, không thay lòng đổi dạ), trung kiên (bền bỉ, "sóng cả không ngã tay chèo").Trí là yêu có trí (sáng suốt) là biết "chọn mặt gửi vàng", không nên yêu lung tung mù quáng. Ngườ có trí yêu vì đạo đức chứ không loá mắt vì tiền của, địa vị danh giá hoặc vì mê tín tuổi Dần, tuổi Thìn... Chính vì yêu không có trí nên lắm cô vớ phải gã Sở Khanh, Bạc Hạnh. Yêu có trí là yêu thuỷ chung nhưng không dại dột hy sinh bằng mọi giá cho tình yêu.

Dũng là yêu mạnh mẽ, quyết liệt, dũng cảm, bất chấp khó khăn. Tình yêu rất cần dũng để vượt qua muôn vàn chướng ngại (cả vật chất lẫn tinh thần) như phong tục lạc hậu, gia đình cấm đoán, thiên hạ gièm pha...

Không Tham, Sân, Si

Tham có nhiều loại tham tiền, tham lợi tham danh... Trong tình yêu có tham vàng bạc ngãi và "bắt cá hai tay".

Sân là nóng nảy, giận dữ những cũng có nghĩa là nóng nảy, vội vàng.

Si là ngu dốt, dại dột. Si trái với trí. Thí dụ người ta có vợ con rồi vẫn cứ yêu.

Tóm lại: Tình yêu +3 có +3 không = Hạnh phúc.

Facebook Comments
Blogger Comments
Góc Tâm Hồn Nhỏ - Từ tâm hồn đến trái tim

Copyright © 2017 - Góc Tâm Hồn Nhỏ - Từ tâm hồn đến trái tim ®