Tiếng nói của những thông điệp.

Lòng tin là một thứ gì đó chia sẻ và đền đáp giữa những con người với nhau, là tiếng nói của những thông điệp, là thành quả của những điều đáng tin tưởng mà người này trao cho người khác một cách có ý thức.
Lòng tin chính là chất keo dính kết nối và là chìa khóa để đi đến tất cả các mối quan hệ…
Hầu như mọi việc ở đời đều giải quyết thông qua các mối quan hệ. Ngay khi chúng ta muốn giúp đỡ hay tìm cách gây ảnh hưởng lên người khác thì chúng ta đã thâm nhập vào thế giới của những sự ràng buộc qua lại lẫn nhau. Nhưng nếu không có lòng tin với nhau thì kết quả quan hệ sẽ như thế nào? Ngay cả khi chúng ta diễn đạt rõ ràng mà vẫn không gây được lòng tin thì sao?
Vì vậy, muốn tạo được lòng tin, chúng ta cần nhận thấy một điều là: Các nguyên nhân nhằm xây dựng lòng tin lại chính là các nguyên tắc xử thế trong mối quan hệ giữa người với người. Đó là những nhân tố tích cực ảnh hưởng sâu sắc đến mức độ của lòng tin như:
- Chủ động lắng nghe, biết cảm thông, dẹp bỏ cái tôi cá nhân, tránh nôn nóng.
- Giữ lời hứa, hòa hợp, biết quan tâm người khác, sống tình cảm.
- Chân thật, cởi mở, không thành kiến, tôn trọng người khác.
- Hòa đồng, tử tế, lịch sự, không tị hiềm, tránh hung hăng kiêu ngạo. 
- Trung thực, kiên nhẫn, tránh tự ái cá nhân, đừng cho mình là quan trọng.
- Tha thứ, rộng lượng, không nói xấu người vắng mặt.
- Biết học hỏi cách nhìn nhận, đánh giá, sửa chữa khuyết điểm…
Tóm lại, một lòng tin bền vững thì không thể nào giả tạo. Từ những thông điệp được gởi đi, nó tạo ra một sức mạnh, một trạng thái hòa thuận, vui vẻ và là chất xúc tác bôi trơn cuộc sống. Lòng tin cũng hổ trợ cho ý chí, cho nghị lực và cả tính sáng tạo nữa. Chúng ta sẽ làm được gì nếu không có sự thúc đẩy qua lại giữa các mối quan hệ tốt đẹp nhờ lòng tin lẫn nhau để cùng đối phó với muôn vàn khó khăn của cuộc đời!
Nhã Trang tổng hợp (Hieuhoc.com)
Facebook Comments
Blogger Comments
Góc Tâm Hồn Nhỏ - Từ tâm hồn đến trái tim

Copyright © 2017 - Góc Tâm Hồn Nhỏ - Từ tâm hồn đến trái tim ®