Bạn có thật sự muốn thành công?

Người thành công luôn hành động với tư tưởng rằng họ MUỐN thành công trong những việc họ làm. Họ MUỐN đạt điểm 10 và họ MUỐN đạt thành tích cao. Ngược lại, kẻ thất bại luôn làm việc theo suy nghĩ rằng họ THÍCH ĐƯỢC thành công hoặc AO ƯỚC mình sẽ thành công. Một sự khác nhau rõ ràng!
Khi bạn MUỐN thành công, điều đó có nghĩa rằng thành công là một việc bạn phải đạt được. Bạn không chấp nhận những gì thấp hơn định nghĩa thành công của bạn. Nếu bạn không đạt được thành tích mà bạn muốn, bạn sẽ làm bất cứ việc gì để vươn tới thành công (trong giới hạn đạo đức). Điều này có nghĩa gì? Có nghĩa là nếu bạn phải học 10 tiếng một ngày, bạn sẽ học 10 tiếng một ngày. Có nghĩa là nếu bạn phải hoàn toàn thay đổi cách học của bạn, bạn sẽ thay đổi. Có nghĩa là nếu bạn phải từ bỏ thú vui chơi trò chơi điện tử yêu thích của bạn, bạn sẽ từ bỏ. Bạn sẽ làm tất cả những gì cần làm để đạt điểm 10 mà bạn muốn. Thực tế đã chứng minh rằng khi bạn dồn tâm huyết để đạt được một điều gì đó, chắc chắn bạn sẽ đạt được nó. Một số học sinh thường hỏi rằng tôi có nghĩ họ trở thành học sinh xuất sắc hay không. Câu trả lời của tôi là “vấn đề không phải là bạn có trở thành học sinh xuất sắc hay không. Vấn đề ở chỗ bạn có sẵn sàng làm bất cứ việc gì để trở thành học sinh xuất sắc hay không”. Những học sinh luôn có tư tưởng tận lực vì mục tiêu như vậy sẽ học được rất nhiều điều và gặt hái được thành quả mà học muốn, thậm chí hơn cả mong muốn.
Tiếc thay, vẫn có rất nhiều học sinh KHÔNG MUỐN thành công. Đơn giản là họ chỉ THÍCH ĐƯỢC thành công hoặc họ nghĩ rằng họ NÊN thành công. Với những học sinh này, việc đạt được điểm 10 và được tuyển vào các trường đại học danh tiếng sẽ rất tuyệt vời. Nhưng những việc này không phải là việc bắt buộc phải đạt được đối với họ. Nói cách khác, họ không bạn tâm về việc không đạt được những điều đó. Hầu như họ không hề có chút tâm huyết hoặc nỗ lực nào trong những ước mơ. Kết quả là họ không sẵn lòng làm những việc cần thiết để biến ước mơ thành hiện thực. Họ sẵn sàng làm những việc không quá khó khăn, không quá nhiều, hoặc khi tâm lý thoải mái. Họ không quyết tâm học bài vào ngày cuối tuần hoặc không muốn thay đổi cách học của họ. Họ chần chừ trong việc làm theo các hướng dẫn họ đã đọc được và biết sẽ thành công. Họ cảm thấy những việc này thật rắc rối.
Với vai trò là một người bạn và là một người tư vấn, tôi kêu gọi bạn hãy đọc những bài viết này với tư tưởng của người thành công. Tôi tin rằng bạn sẽ đạt được những điều kỳ diệu nhưng bạn phải biến những điều đó thành điều kiện bắt buộc mà bản thân bạn phải đạt được. Bạn phải sẵn sàng làm bất cứ việc gì để thành công cho dù việc đó có không thoải mái và vất vả đến đâu đi chăng nữa.

Facebook Comments
Blogger Comments
Góc Tâm Hồn Nhỏ - Từ tâm hồn đến trái tim

Copyright © 2017 - Góc Tâm Hồn Nhỏ - Từ tâm hồn đến trái tim ®