Cách suy nghĩ của người thành công và của kẻ thất bại

Trước khi tìm hiểu về phương pháp học hiệu quả của các học sinh giỏi, bạn cần tự hỏi rằng bạn đã sẵn sang đi đến thành công chưa? Bạn có thể nhanh chóng đáp lại rằng “Dĩ nhiên là tôi sẵn sàng để thành công. Ai mà chẳng muốn thành công”.
Thật không may (hoặc thật may mắn), điều bạn nói là hoàn toàn sai. Mặc dù hàng ngàn họ sinh nói như vậy và tham gia các khóa học đặc biệt, không phải ai cũng có thể thay đổi để thành công.
Lý do thất bại bắt đầu từ cách suy nghĩ của bạn. Nếu bạn có những suy nghĩ sai lầm, (chẳng hạn như: không một bí quyết nào có thể giúp bạn thành công), bạn chắc chắn sẽ không bao giờ thành công. Trước khi tiếp tục đọc tiếp, bạn phải hiểu và nhận ra được cách suy nghĩ đúng đắn. Chỉ có như vậy, bạn mới tiếp thu được các bí quyết thành công.
Có hai suy nghĩ khác biệt nhau. Bạn có thể có suy nghĩ của những người thành công hoặc của kẻ thất bại. Đáng tiếc là chỉ có 5% học sinh có cách suy nghĩ của những người thành công, và 95% còn lại luôn có suy nghĩ của kẻ thất bại. Sự khác biệt nằm ở chỗ nào? Và làm thế nào bạn được tư duy của người thành công? Đọc phần tiếp theo…


Facebook Comments
Blogger Comments
Góc Tâm Hồn Nhỏ - Từ tâm hồn đến trái tim

Copyright © 2017 - Góc Tâm Hồn Nhỏ - Từ tâm hồn đến trái tim ®